BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z COVID-19

Drodzy Goście,

Dokładamy wszelkich starań aby Wasz pobyt był wyjątkowy, a potrzeba odpoczynku była jak najbardziej zaspokojona.

Ośrodek Wypoczynkowy „FLORYN” podejmuje działania zgodne z wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz WHO podczas funkcjonowania obiektu, aby zminimalizować potencjalną transmisję Covid-19 i zadbać o komfort i najlepsze samopoczucie wszystkich odwiedzających, gości i członków zespołu w odniesieniu do koronawirusa.

Nasz zespół traktuje zaistniałą sytuację niezwykle poważnie, dlatego wdrożyliśmy najlepsze praktyki w świadczeniu usług.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrozumiałość i współpracę, abyśmy wszyscy pozostali bezpieczni.

Zwracamy się również z uprzejmą prośbą poinformować Ośrodek przed przyjazdem w wypadku występujących objawów Covid-19, tj. kaszel, duszności, gorączka lub symptomów grypopodobnych.

Poniżej przedstawiamy praktyki wprowadzone w obiekcie w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19 zgodne z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

BEZPIECZNY OBIEKT I STANOWISKA PRACY

 • Na terenie obiektu znajduje się widoczna informacja dotycząca zachowania bezpiecznej odległości.
 • Po wejściu na teren obiektu dokonywany jest pomiar temperatury (bezdotykowo) wszystkim pracownikom oraz Gościom.
 • Nasi Pracownicy są dopuszczani do czynności zawodowych tylko i wyłącznie wtedy kiedy ich temperatura nie przekracza 38℃ oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem;
 • w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wystąpienia objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem, Pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i wskazuje się im zalecenie postępowania zgodnego z wytycznymi GIS;
 • Kadra kierownicza została zobligowana do systematycznej weryfikacji stanu zdrowia podległych Pracowników i udzielania im pomocy jeśli nastąpi taka konieczność.
 • W częściach ogólnych obiektu Goście mają nieograniczony dostęp do środków dezynfekujących
 • Wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo.
 • Wymagane jest również posiadanie maseczki ochronnej lub korzystanie z innych przedmiotów zakrywających twarz (usta i nos).
 • W Recepcji istnieje możliwość zakupu pakietu bezpieczeństwa (maseczka, rękawiczki i płyn do dezynfekcji).
 • W obiekcie przebywają tylko osoby, które przeszły kontrolę bezpieczeństwa.
 • W naszym obiekcie Goście mają dostęp do informacji i instrukcji bezpieczeństwa zastosowanych w związku z chorobą COVID-19 w czytelnej i przejrzystej formie graficznej.
 • Stosujemy się do zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia. Nasze procedury są na bieżąco aktualizowane wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej.
 • Wprowadziliśmy systematyczną dezynfekcję: powierzchni dotykowych, pomieszczeń wspólnych, toalet, wind, klamek, poręczy, itp.
 • Prowadzony jest rejestr czynności dezynfekcyjnych
 • W toaletach i przestrzeniach ogólnych umieszczone są mydła antybakteryjne i płyny do dezynfekcji rąk oraz instrukcje jak poprawnie myć i dezynfekować dłonie.
 • Obiekt jest systematycznie wietrzony.
 • Opracowaliśmy osobną procedurę w przypadku podwyższonej temperatury ciała lub podejrzeń niepokojących objawów chorobowych, mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19.
 • Nasi pracownicy bezwzględnie przestrzegają zasad pracy w maseczkach / przyłbicach i rękawiczkach jednorazowych, zasady te stosujemy w zależności od stanowiska pracy.
 • Wszyscy nasi Pracownicy stosują wskazania do systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w dbałości o bezpieczeństwo w naszych hotelach i restauracjach.
 • Zapewniliśmy regularne szkolenia pracowników obiektu z zasad higieny oraz zachowania szczególnych środków bezpieczeństwa. Prowadzimy kampanie informacyjne dla personelu dotyczące zachowania szczególnych środków ostrożności wg zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia.

BEZPIECZNA RECEPCJA

 • W trakcie obsługi Gości pracownik Recepcji pracuje w maseczce/przyłbicy ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.
 • W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego Pracownika Ośrodka rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem procesu meldowania dokonujemy pomiaru jego temperatury. W przypadku wystąpienie podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem Pracownik ma prawo nie zameldować Gościa.
 • Zapewniamy nieograniczony dostęp do płynu do dezynfekcji rąk dla Gości w holu recepcyjnym.
 • Zachęcamy do odbioru faktur za pobyt w formie elektronicznej.
 • Systematycznie dezynfekujemy powierzchnię lady recepcyjnej, terminale, długopisy oraz sprzęt biurowy: klawiatura, telefony, myszka, itp. po każdym użyciu, nie rzadziej niż co godzinę.
 • Czynności dezynfekcyjne odznaczamy za każdym razem w Rejestrze dezynfekcji, który znajduje się w Recepcji.

BEZPIECZNY POKÓJ ORW FLORYN

 • Pokoje sprzątane są według nowo obowiązujących procedur sanitarnych uwzględniających wzmożoną dezynfekcję urządzeń, przedmiotów, wyposażenia oraz powierzchni dotykowych, mebli, klamek, armatury, poręczy, pilotów tv, telefonów, włączników i innych urządzeń będących w pokoju.
 • Personel sprzątający wyposażony jest w maseczki / przyłbice i jednorazowe rękawiczki, osobne do pokoi i łazienki, które są utylizowane po każdym użyciu.
 • Po każdym pobycie pokój jest obowiązkowo wietrzony.
 • W trosce o bezpieczeństwo Gości usunęliśmy z pokoi wszelkie zbędne przedmioty, informatory i dekoracje.

BEZPIECZNA GASTRONOMIA

 • Pracownicy gastronomii są wyposażeni w niezbędne środki ochrony osobistej. Pracują w maseczkach / przyłbicach i rękawiczkach jednorazowych lub każdorazowo dezynfekują ręce.
 • W Ośrodku możliwe jest korzystania z posiłków takich jak śniadania, obiady kolacje.
 • Posiłki wydawane są Gościom ośrodka z zastosowaniem aktualnych obostrzeń prawnych i spożywane są przez Gości w zajmowanych przez nich pokojach.

BEZPIECZNE ZABIEGI REHABILITACYJNE

 • Nasi terapeuci do pracy dopuszczeni są tylko i wyłącznie bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • Codziennie pracownicy wypełniają zdrowotną ankietę aktualizacyjną.
 • Każdy terapeuta zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy
 • Na czas zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego usunęliśmy z gabinetów wszelkie zbędne przedmioty i ozdoby. Nie przetrzymujemy w gabinecie również zapasów ręczników, bielizny jednorazowej i wszelkich rzeczy niezbędnych do wykonania zabiegu.
 • W każdym gabinecie umieściliśmy środki do dezynfekcji.
 • Regularnie (kilka razy w ciągu dnia) czyszczone są powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np. klamki, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 • Zabiegi planowane są w odstępach czasowych.
 • Każdorazowo po wykonaniu usługi następuje dezynfekcja stanowiska.