TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

TFG – to tzw. II. filar zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Celem utworzenia jest zapewnienie środków na pokrycie kosztów powrotu do kraju oraz zwrot wpłat za niezrealizowane i przerwane imprezy turystyczne dla klientów biur podróży, które utraca płynność finansową i ogłoszą niewypłacalność. Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy turystycznej i typu transportu, i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty: 

  •  15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską, 
  •  13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę, 
  •  10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem krajów mających granicę lądową z Polską.