Ubezpieczenia

Z nami bezpiecznie zawsze i wszędzie!

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE

1. Organizator Turystyki zapewnia uczestnikom ubezpieczenie w trakcie trwania imprezy turystycznej.

A) Zakres ubezpieczenia w Polsce: 

  • NNW – 7 000 PLN, 
  • OC – 3 000 PLN. 

B) Zakres ubezpieczenia w pozostałych krajach europejskich:

  • KL – 10 000 EUR,
  • NNW – 15 000 PLN (NWI, NWS),
  • BP – 1 000 PLN.

2. Ubezpieczenie nie obejmuje zdiagnozowanych chorób przewlekłych, które wymagają dodatkowego ubezpieczenia. Organizator może dodatkowo ubezpieczyć uczestnika od chorób przewlekłych po uprzednim zgłoszeniu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

3. Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia dostępnego za dodatkową opłatą są koszty rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji można wkupić tylko w momencie podpisania umowy o świadczenie usług turystycznych. Ubezpieczenie obowiązuje od momentu podpisania umowy do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej.

  • Więcej o ubezpieczeniu turystycznym TUTAJ
  • Więcej o ubezpieczeniu kosztów imprezy turystycznej TUTAJ